• Profil školy

    • Vitajte!!

     Sme radi, že ste si otvorili našu stránku, ktorá Vám možno napovie, ako si tu žijeme. Tak niečo v skratke o našej malej, milej škole: 

     Zriaďovateľom školy je Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

     http://www.minv.sk/?okresny-urad-nitra 

     V Špeciálnej základnej škole Kolárovo  vzdelávame  mentálne postihnutých žiakov, ktorí sú podľa druhu a stupňa postihnutia vzdelávaní vo vzdelávacích variantoch A, B a C. 

     Vo variante A  učíme žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, vo variante variante B  žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia a vo variante C s hlbokým až ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Všetci žiaci sú veľmi šikovní a dosahujú v škole veľmi dobré výsledky. Obzvášť sú však šikovní v rôznych zručnostiach, najmä v športe, recitácii, tvorbe literárnych diel, speve, v IKT zručnostiach,... Každý je v niečom výnimočný a šikovný.

     V školskom roku 2015/2016 navštevuje školu 47 žiakov. Naša škola je spádovou školou pre dva detské domovy - DeD Kolárovo a DeD Dedina Mládeže. Školu však navštevujú aj žiaci pochádzajúci z domáceho prostredia. Žiaci  sa učia v siedmich triedach. Tri triedy sa nachádzajú v kmeňovej budove školy, jedna elokovaná trieda je v budove školskej jedálne ZŠ J.A. Komenského v Kolárove a tri elokované triedy sú v budove Detského domova v Dedine Mládeže.

     V škole fungujú aj tri skupiny ŠKD- mladšie Včeličky, Slniečka a najstaršie Mravce, ktoré fungujú do 16,00 hodiny. Ich hlavnou činnosťou je príprava na vyučovanie, ale tu sa žiaci môžu aj zahrať, oddýchnuť si, vymýšľať rôzne záhady, či vyrábať pekné vecičky. 

      Naši učitelia sa venujú žiakom aj po vyučovaní.  V rámci záujmového vzdelávania sa žiaci učia mnohým zručnostiam a hodnotám v rôznych krúžkoch

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola - Špeciális Alapiskola
   • szskolarovo@gmail.com
   • szskolarovo@gmail.com
   • szskolarovo@gmail.com
   • +421 035 7771450 0917 625 544
   • Lesná 9, 946 03 Kolárovo
   • 34041893
   • 2020965408
 • Fotogaléria

  • Projektový deň a obhajoby žiackeho projektového zámeru k programu Roots&Shoots
  • Valentínske potešenie pre seniorov a Deniskova oslava narodenín
  • Karneval Dedina Mládeže
  • Divadelné predstavenie "Tri groše" v podaní hercov z divadla Portál
  • Tvorivé dielničky Śurany
  • Výroba vtáčich búdok s ujom Lacom
  • Śportová olympiád Levice
  • MDD v Dedine Mládeže
  • Tajný život Kolárova - expozícia
  • Návšteva Dropie
  • Tajný život mesta - Kurz BA
  • Maškárny ples Dedina